ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและปรับปรุงแบบระบบสัญญาณควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและปรับปรุงแบบระบบสัญญาณควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ