ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มวิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารส้มวิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ