ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน ACB 3P 2000A BUS GENERATOR เก่าที่ชำรุดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ทดแทน ACB 3P 2000A BUS GENERATOR เก่าที่ชำรุดพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ