ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัททัวร์เป็นผู้ดำเนินการในการประสานกับสถานที่ดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัททัวร์เป็นผู้ดำเนินการในการประสานกับสถานที่ดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ