ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management Internal Control) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management Internal Control) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ