ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาแอลกอฮอล์มากกว่า 99.8 ดีกรี จำนวน 400,000 ลิตร พร้อมขนส่งถึงองค์การสุรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดหาแอลกอฮอล์มากกว่า 99.8 ดีกรี จำนวน 400,000 ลิตร พร้อมขนส่งถึงองค์การสุรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

ราคากลาง