ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ