ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ