ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 13 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 13 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์

 

 

เอกสารแนบ