ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อน้ำมันเตาข้นชนิดความหนืด 1500 จำนวน 2,160,000 ลิตร

                 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อน้ำมันเตาขั้นชนิดความหนืด 1500 จำนวน 2,160,000 ลิตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ