ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอล์ โดยวิธีคัดเลือก

 

เอกสารแนบ