ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการ จัดหาแอลกอฮอล์ มากกว่า 99.8 ดีกรี จำนวน 400,000 ลิตร

 

เอกสารแนบ