ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการในกองนโยบายและแผน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติการในกองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ