ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการกลั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมการกลั่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ