ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จำนวน ๔ คัน (ชนิดนั่งขับ ๓ คัน ชนิดยืนขับ ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า จำนวน ๔ คัน (ชนิดนั่งขับ ๓ คัน ชนิดยืนขับ ๑ คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ