ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ