ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลิต L CLEAN SPRAY

                 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลิต L CLEAN SPRAY ขนาด 50 มิลลิลิตร จำนวน 25,000 กระป๋อง และขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 25,000 ลิตร

 

เอกสารแนบ