ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบทำความเย็นภายในห้องคอมพิวเตอร์ (Server Room)

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบทำความเย็นภายในห้องคอมพิวเตอร์ (Server Room) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ