ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ