ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ และสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก

                ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการวิจัยตลาดแอลกอฮอล์ และสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ