ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunction และเครื่องพิมพ์เอกสารสี

                    ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบ Multifunction และเครื่องพิมพ์เอกสารสี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ