ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเตาข้น ชนิดความหนืด 1500 จำนวน 1,000,000 ลิตร

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเตาข้น ชนิดความหนืด 1500 จำนวน 1,000,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ