ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันธุรกิจมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

                 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันธุรกิจมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารประกวดราคา

 

ข้อกำหนดคุณสมบัติ