ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำท่าลาดและอาคารสูบน้ำดับเพลิง

                  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โครงการปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำท่าลาดและอาคารสูบน้ำดับเพลิง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ