ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการทำงานตามแนวคิดของลีน (Lean Thinking)

               ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการให้คำปรึกษาและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการทำงานตามแนวคิดของลีน (Lean Thinking) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ