ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษ LDO ขนาด 450 ml. x 12 Bottles และกล่องกระดาษ LDO ขนาด 2.5 l. x 1 Bottles

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษ LDO ขนาด 450 ml. x 12 Bottles และกล่องกระดาษ LDO ขนาด 2.5 l. x 1 Bottles โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ