ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 8,000 ลิตร

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ