ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Over haul ปั๊ม P551E และ P550A บริเวณหอกลั่น

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Over haul ปั๊ม P551E และ P550A บริเวณหอกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ