ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดแร็คยึดสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำด้านหลังอาคารไฟฟ้า

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดแร็คยึดสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำด้านหลังอาคารไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ