ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Preventive maintenance (PM) หม้อไอน้ำหมายเลข 1,2 และ 3 จำนวน 3 เครื่อง

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Preventive maintenance (PM) หม้อไอน้ำหมายเลข 1,2 และ 3 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ