ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างพนักงานขับรถยนต์ (ท.4)

                ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างพนักงานขับรถยนต์ (ท.4) จำนวน 6 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน

 

เอกสารแนบ