ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ