ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ 18 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 18 เครื่อง พร้อมส่งมอบและติดตั้ง

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ