ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเอทานอล 99.99 เปอร์เซ็นต์

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเอทานอล 99.99 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ