ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) เป็นระยะเวลา 12 เดือน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าซอฟต์แวร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ