ประกาศประกวดราคาจ้างต่อสัญญาพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา

                ประกาศประกวดราคาจ้างต่อสัญญาพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ