ประกาศ ประกวดราคาการซื้อกากน้ำตาลที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า 50% จำนวน 10,000 ตัน

                     ประกาศ ประกวดราคาการซื้อกากน้ำตาลที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า 50% จำนวน 10,000 ตัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ