ประกาศ ยกเลิกโครงการ จ้างผลิต Crude Alcohol ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 99.5%

ประกาศ ยกเลิกโครงการ จ้างผลิต Crude Alcohol ความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 99.5% ปริมาตรต่อปริมาตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ