ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซดาแอช จำนวน 13,375 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซดาแอช จำนวน 13,375 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ