ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถังเก็บกากน้ำตาลและพื้นที่โดยรอบ (ถังหมายเลข 1) โดยวิธีคัดเลือก

               ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถังเก็บกากน้ำตาลและพื้นที่โดยรอบ (ถังหมายเลข 1) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ