ประกาศประกวดราคาซื้อปี๊ปบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร พร้อมฝาในและฝาเกลียวปิดนอก

ประกาศประกวดราคาซื้อปี๊ปบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร พร้อมฝาในและฝาเกลียวปิดนอก จำนวน 100,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 2