ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำดิบท่าลาด และอาคารสูบน้ำดับเพลิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำดิบท่าลาด และอาคารสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ