ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การต่อสัญญาพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา

                       ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การต่อสัญญาพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา รายละเอรยดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ