ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ