ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและทำหลังคาหลุมบ่อพักส่า จำนวน 1 งาน

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและทำหลังคาหลุมบ่อพักส่า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ