ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อถังพลาสติก ขนาดจุ 18 ลิตร/สีขาวเนเจอร์ HDPE จำนวน 50,000 ใบ

                  ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อถังพลาสติก ขนาดจุ 18 ลิตร/สีขาวเนเจอร์ HDPE จำนวน 50,000 ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ