ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อแกลลอนพลาสติกชนิด HDPE สีขาว ขนาดจุ 5 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 20,000 ใบ

                 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อแกลลอนพลาสติกชนิด HDPE สีขาว ขนาดจุ 5 ลิตร พร้อมฝาปิด จำนวน 20,000 ใบ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ