ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

เอกสารแนบ