ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Gas Chromatography รุ่น 6890 จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Gas Chromatography รุ่น 6890 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ