ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดตัวอาคาร โครงสร้าง ด้วยระบบน้ำแรงดันสูงเป็นหลักรวมทั้งใช้เครื่องมืออื่นตามความเหมาะสม จำนวน 1 งาน

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดตัวอาคาร โครงสร้าง ด้วยระบบน้ำแรงดันสูงเป็นหลักรวมทั้งใช้เครื่องมืออื่นตามความเหมาะสม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ